Cột điện bê tông ly tâm không dự ứng lực

Cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm I không dự ứng lực (nhãn hiệu VLT) phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5847:2016

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Lô cung cấp Cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm I không dự ứng lực (nhãn hiệu VLT) phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 với đầy đủ các chủng loại cột từ 6,5m đến  24m.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

TT/ No.Loại cột/ TypeChiều dài cột / Length (m)Đường kính ngoài đầu cột / Outside Tip Diameter (mm)Lực đầu cột/ Design force (kN)
 Cột ly tâm 7,57,51904,3
 Cột ly tâm 7,57,51906,0
 Cột ly tâm 8,08,01902,0
 Cột ly tâm 8,08,01902,5
 Cột ly tâm 8,08,01904,3
 Cột ly tâm 8,58,51902,0
 Cột ly tâm 8,58,51902,5
 Cột ly tâm 8,58,51903,0
 Cột ly tâm 8,58,51904,3
 Cột ly tâm 8,58,51905,0
 Cột ly tâm 9,09,01902,0
 Cột ly tâm 9,09,01902,5
 Cột ly tâm 9,09,01903,5
 Cột ly tâm 9,09,01904,3
 Cột ly tâm 9,09,01905,0
 Cột ly tâm 1010,01903,5
 Cột ly tâm 1010,01904,3
 Cột ly tâm 1010,01905,0
 Cột ly tâm 1212,01903,5
 Cột ly tâm 1212,01904,3
 Cột ly tâm 1212,01905,4
 Cột ly tâm 1212,01907,2
 Cột ly tâm 1212,01909,0
 Cột ly tâm 1212,019010,0
 Cột ly tâm 14 (G6+N8)14,01906,5
 Cột ly tâm 14 (G6+N8)14,01908,5
 Cột ly tâm 14 (G6+N8)14,01909,2
 Cột ly tâm 14 (G6+N8)14,019011,0
 Cột ly tâm 14 (G6+N8)14,019013,0
 Cột ly tâm 16 (G8+N8)16,01909,2
 Cột ly tâm 16 (G8+N8)16,019011,0
 Cột ly tâm 16 (G8+N8)16,019013,0
 Cột ly tâm 18 (G8+N10)18,01909,2
 Cột ly tâm 18 (G8+N10)18,019011,0
 Cột ly tâm 18 (G8+N10)18,019012,0
 Cột ly tâm 18 (G8+N10)18,019013,0
 Cột ly tâm 20 (G10+N10)20,01909,2
 Cột ly tâm 20 (G10+N10)20,019011,0
 Cột ly tâm 20 (G10+N10)20,019013,0
 Cột ly tâm 20 (G10+N10)20,019014,0
 Cột ly tâm 22 (G12+N10)22,01909,2
 Cột ly tâm 22 (G12+N10)22,019011,0
 Cột ly tâm 22 (G12+N10)22,019013,0
 Cột ly tâm 22 (G12+N10)22,019014,0