Cột điện bê tông cốt thép chữ H

Cột điện bê tông cốt thép chữ H từ 6,5A đến 8,5C (nhãn hiệu HVT) phù hợp với tiêu chuẩn TCCS 04:2008/SLMC

Đưa hình ảnh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Cột điện chữ H kéo thử tải