Thi công xây dựng

Bao gồm:

– Thi công xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;

– Thi công xây lắp công trình đường dây cao, trung và hạ thế, trạm biến áp điện;

– Thi công xây lắp: Cột điện ly tâm, cột điện chữ H….

– Bốc xếp hàng hóa cảng sông, vận tải đường thuỷ nội địa;

– Bốc xếp hàng hóa, kinh doanh vận tải đường bộ;

– Thiết kế quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình.

– Thăm dò, lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

– Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.

Khu nhà mổ và chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê 1
Khu nhà mổ và chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê 2
Nhà khoa khám chữa bệnh Bệnh viện phổi tỉnh Phú Thọ 1
Nhà khoa khám chữa bệnh Bệnh viện phổi tỉnh Phú Thọ 2
Nhà khoa khám chữa bệnh Bệnh viện phổi tỉnh Phú Thọ